ภาพกิจกรรม
1-2-3 ชะชะช่า
โรงเรียนราชินูทิศ2 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วยการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายกีฬาลีลาสเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการเต้นประกอบเพลงกิจกรรมเข้าจังหวะและฝึกทักษะการเต้นลีลาศในท่าต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง มีความกล้าแสดงออก มีความเชื่อมั่นในตนเองและสามารถนำลีลาศไปใช้ออกกำลังกายได้
ชมภาพเพิ่มเติมคลิก >https://www.facebook.com/AudioVisualRN2/photos/a.465961477298933/475946729633741/?type=3&theater
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2562,13:44   อ่าน 363 ครั้ง