ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคตารเรียนชั้วคราว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 600,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ประกาศสอบราคาเรื่อง ซ่อมแซม อาคารเรียน 216 ล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียนราชินูทิศ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..