ภาพกิจกรรม
สะสาง สะดวก สะอาด
กิจกรรมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบสร้างสุขลักษณะและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาดปราศจากขยะ ปลูกจิตสำนึกการรักษาความสะอาดให้เกิดแก่นักเรียนและกระตุ้นให้นักเรียนมีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวม
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >https://www.facebook.com/AudioVisualRN2/photos/a.465961477298933/474667209761693
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2562,13:39   อ่าน 112 ครั้ง