ภาพกิจกรรม
วันงดสูบบุหรี่โลก
โรงเรียนราชินูทิศ2 จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกและห่างไกลสารเสพติด เพื่อให้นักเรียนตระหนักและให้ความร่วมมือในการป้องกันตนเองจากบุหรี่ ด้วยการให้ความรู้หน้าเสาธงจากนักเรียนแกนนำ ถึงอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัยอีกทั้งได้มีการเดินรณรงค์และแจกแผ่นพับในบริเวณชุมชนใกล้เคียง
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >https://www.facebook.com/pg/AudioVisualRN2/photos/?tab=album&album_id=471702483391499
 
 
 
 
 
 

โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2562,13:38   อ่าน 81 ครั้ง